Ordlista

Ordlista

BIM – Beräknad icke mens
DET – Double Embryo Transfer
ET – Embryo Transfer
FET – Frozen Embryo Transfer
IVF – In Vitro Fertilization dvs provrörsbefrukning
RMC – Reproduktionsmedicinskt centrum
UL – Ultraljud
VUL – Vaginalt ultraljud
ÄL – Ägglossning
ÄP – Äggplock

Add Comment Register

Ordlista

Ordlista

BIM – Beräknad icke mens
DET – Double Embryo Transfer
ET – Embryo Transfer
FET – Frozen Embryo Transfer
IVF – In Vitro Fertilization dvs provrörsbefrukning
RMC – Reproduktionsmedicinskt centrum
UL – Ultraljud
VUL – Vaginalt ultraljud
ÄL – Ägglossning
ÄP – Äggplock