Add Comment Register

Stress

När vi är stressade reagerar vi på många olika sätt både, kroppsligt, kognitivt, känslomässigt och beteendemässigt. Hur reaktionerna uttrycks är beroende av hur länge vi utsätts för den stressutlösande situationen.

Den akuta stressreaktionen kallas också för alarmfasen och kan ses som kroppens alarmsystem fäkta/fly. För våra förfäder kunde stress vara att inte hitta föda eller att bli jagade av vilda djur. Springa för att fly eller stanna och slåss var vad som stod till buds för att klara livet. Kroppen svarade med ett rejält stresspåslag och mobiliserade alla krafter. Efter urladdningen sjönk stresshormonerna kraftigt som ett svar på den fysiska urladdningen. Fysisk aktivitet är alltså för människan en logisk och ändamålsenlig konsekvens av stress.

Idag handlar stressen sällan om att man är hotad till livet utan oftast är det mindre stresspåslag som kommer mer frekvent. Hjärnan kan inte alltid skilja ut vad som är reellt hot och vad som är föreställningar och fantasier.
Barnen blir sjuka när du är inne i en hektisk arbetsperiod, trafikljusen slår om till rött när du redan är sen på väg till ett möte etc. Dessa situationer leder till ökade stresshormoner med ökad puls och blodtryck. Muskelspänningen ökar utan att man får utlopp för mobiliseringen på ett sunt sätt. Vårt liv har de senaste 50 åren övergått i alltmer stillasittande och det har fått negativa konsekvenser för såväl vår fysiskasom psykiska hälsa.

Om man drabbas av kraftig stress, utbrändhet eller utmattningsdepression åsidosätts oftast den egna återuppbyggnaden. Man orkar inte aktivera sig och man har inte lust med aktiviteter man tidigare gärna ägnade sig åt. Man är inne i en negativ spiral där inaktiviteten leder till ytterligare försämrad ork och olust.

Avslappning

Avslappning är inget nytt, trendigt påhitt som någon kommit på, det är snarare ett tillstånd som vi människor glömt bort och definitivt ett tillstånd som vi skulle må bättre av att vara i oftare. Avslappning kan vara ett sätt att motverka stress. Förmågan har vi när vi föds, men för de allra flesta försvinner den på vägen till vuxenlivet. 

Avslappning/Avspänning

Många förväxlar bägge dessa begrepp med att slökolla på TV, promenera i skogen, vara på semester osv. När du slappnar av i ordets rätta betydelse är du helt overksam, du låter dina muskler vila helt och hållet.
En av avslappningens främsta effeker är att den låter kroppens processer balanseras och normaliseras.

Avspänning

Att vara avspänd är inte detsamma som att vara avslappnad. En viss spänning behövs för att rätt muskler ska jobba på ett ekonomiskt sätt, dvs med den kraft som behövs. Däremot behöver du kunna slappna av helt och hållet för att hitta det avspända tillståndet.
Att leva avspänt innebär att hitta sin egen bästa spänningsnivå och vila i den. En avspänd människa använder i varje situation just den mängd energi som behövs just då.

Avslappning

Avslappning är ett tillstånd du själv kan försätta dig i , det är ett medvetet tillstånd som skiljer sig från det vanliga vakna tillståndet och som inte heller är det tillståndet vi kallar sömn. Detta tillstånd kombinerar båda sidorna av vakenhet och sömn på ett unikt sätt. I detta tillstånd kan du få större tillgång till dina mentala förmågor, minne, koncentrationsförmåga, kreativitet och problemlösning. Du kan bättre styra över din kropp och på så sätt lättare förändra dina vanor.
Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


fem + = 13